ثبت آگهی
درانتظار بررسی ناظر
انتشار

آگهی شما پس از ثبت در صف بررسی قرار خواهد گرفت.

زمان انتظار در صف برای تایید آگهی توسط ناظر، حداکثر 12 ساعت در روزهای کاری خواهد بود.

موضوع
 
عنوان آگهی
توضیحات
نام شخص/شرکت
تصویر

برای نمایش بهتر تصویر ، از تصاویر مربع استفاده نمایید

استان
آدرس
تلفن
همراه
وب سایت
 

http://bamaonline.ir

پست الکترونیک
csrs

بعد از ثبت موفقیت آمیز آگهی ، لینک مدیریت صفحه آگهی به آدرس پست الکترونیک شما ، ارسال خواهد شد ، شما می توانید از طریق لینک ارسالی، آگهی خود را مدیریت نمایید. لطفا تمامی پوشه های پست الکترونیک خود را کنترل بفرمایید.