نیاز به پرستار کودک
اطلاعات آگهی
نام شخص / شرکت توانا
پست الکترونیک
تلفن 035۳۸۲۵۳۳۸۲
تلفن همراه 09131511051
آدرس یزد - یزد
تاریخ ویرایش 1398/01/19 - 2 ماه پیش
تاریخ ثبت 1398/01/19 - 2 ماه پیش
بازدید 118

نیاز به پرستار کودک

نیاز به پرستار کودک دارای مدرک کودکیاری جهت مراقبت از کودک