رول آپ
اطلاعات آگهی
نام شخص / شرکت پرنیان استند
وب سایت
پست الکترونیک
تلفن 02166563180
تلفن همراه 09226387232
آدرس تهران - جمالزاده جنوبی کوچه کامیاب بن بست دوم پلاک 10
تاریخ ویرایش 1397/08/12 - 4 ماه پیش
تاریخ ثبت 1397/04/03 - 9 ماه پیش
بازدید 390

رول آپ

رول آپ(Rool up)یاهمان استند رول آپ یکی ازانواع استندهاست که در آن ازمتریالهایی چون پلات ولمینیت ,pp,کنواس یاسولیت استفاده میشود که داخل یک قوطی آلومینیومی توسط یک فنرجمع گردیده ودرنتیجه حمل و نقل,نگه داری وبرپایی آنرا آسانترمی نمایید. همه استندرول آپ ها دارای کیف برزنتی بوده وبصورت کشویی بازوبسته میشود. استندرول آپ هاجهت نمایش درهمایشها,سمینارها,نمایشگاه ها,سالن پاساژها,داخل فروشگاه,مجتمع های اداری و ...مورداستفاده قرارمیگیرد. دراستندرول آپ ها امکان تعویض چاپ بدون تغییر وآسیب رساندن به پایه وجود دارد که بنابرنیازکاری میتوان طرح متفاوتی به نمایش گذاشته شود. مکانیسم این نوع استند بسیارساده میباشد و درکمتراز30ثانیه به راحتی نصب میگردد.