بسته های آموزش تصویری نرم افزارهای تخصصی روش های تحقیق کمی و کیفی
اطلاعات آگهی
نام شخص / شرکت روش پژوهان
وب سایت
پست الکترونیک
تلفن همراه 09135553236
آدرس اصفهان - شهر اصفهان، خیابان سجاد
تاریخ ویرایش 1396/10/19 - 9 ماه پیش
تاریخ ثبت 1396/10/19 - 9 ماه پیش
بازدید 450

بسته های آموزش تصویری نرم افزارهای تخصصی روش های تحقیق کمی و کیفی

از مقدماتی تا پیشرفته با تدریس دکتر وحید قاسمی-عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دکتر سید صمد بهشتی-عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج "تحلیل آماری با SPSS" "مدل سازی معادله ساختاری با Amos" "مدل سازی معادله ساختاری با SmartPLS" "نمونه گیری با SPSS Sample Power" "تحلیل داده های کیفی با NVivo" به همراه مجموعه نرم افزارهای کاربردی برای پژوهش های کمی و کیفی اطلاعات بیشتر و سفارش: ٠٩١٣۵۵۵٣٢٣۶ امکان ارسال با پیک به سراسر شهر اصفهان و ارسال پستی به سراسر کشور وجود دارد.