الوان رنگ افروز فرنام
اطلاعات آگهی
نام شخص / شرکت الوان رنگ افروز فرنام
پست الکترونیک
تلفن همراه 09918282309
آدرس البرز -
تاریخ ویرایش 1397/12/18 - 2 ماه پیش
تاریخ ثبت 1397/12/18 - 2 ماه پیش
بازدید 103

الوان رنگ افروز فرنام

شرکت رنگ افروز فرنام تولید کننده رنگ های ترافیکی و جدولی و روغنی و صنعتی دارای تاییدیه پلیمر و استاندارد