تهیه نسخه های دارویی کمیاب و کارهای پرستاری درمنزل
اطلاعات آگهی
نام شخص / شرکت تهیه نسخه های دارویی کمیاب و کارهای پرستاری درمنزل
پست الکترونیک
تلفن همراه 09184036849
آدرس تهران - اقدسیه
تاریخ ویرایش 1401/01/25 - 1 سال پیش
تاریخ ثبت 1401/01/25 - 1 سال پیش
بازدید 247

تهیه نسخه های دارویی کمیاب و کارهای پرستاری درمنزل

داروهای کمیاب خودراب مابسپاریدودرحدتوان انشالله بشه جورکرد.باکمترین میزان حق زحمت باارایه فاکتور از داروخانه و همچنین کلیه کارهای پرستاری درمنزل
نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای