انواع كولرهاي گازي
اطلاعات آگهی
نام شخص / شرکت بازرگاني سرحدي بانه
تلفن همراه 09307628274
آدرس کردستان - شهر مرزي بانه
تاریخ ویرایش 1398/04/08 - 2 سال پیش
تاریخ ثبت 1398/04/08 - 2 سال پیش
بازدید 798

انواع كولرهاي گازي

الجی موتور کره 12 هزار٥/٩٠٠ 18هزار ٦/٧٠٠ 24هزار ٧/٨٠٠ 30هزار ٨/٦٠٠ 36هزار ٩/٥٠٠ گری موتورامرسون آمریکا 12 هزار ٦/٢٠٠ 18هزار ٦/٩٠٠ 24هزار ٨/٣٠٠ 30هزار ٩/٢٠٠ 36هزار ١٠/١٠٠ اجنرال موتورکاوازکی ژاپن ١2 هزار٦/٠٠٠ 18هزار ٦/٨٠٠ 24هزار ٧/٩٠٠ 30هزار٨/٩٠٠ 36هزار ٩/٧٠٠
انبارداری رایگان